Projekt Starejši za starejše, ki je v letošnjem letu prejel prestižno priznanje EU parlamenta Državljan EU, ima pri svojem delovanju začrtano tudi obvezno izobraževanje prostovoljcev. V letošnjem letu je beseda tekla o povsem vsakodnevnih zadevah, prevečkrat pa malce zapostavljenih in zanemarjenih, predvsem pa premalo cenjenih. 

Tako so 27. oktobra prostovoljke DU Bizeljsko prisluhnile in tudi komentirale temi: Zahvala, pohvala, hvaležnost ter Veščina dajanja in sprejemanja nasvetov. Obe temi je predstavila pokrajinska koordinatorka tega projekta – Ida Križanec. Prostovoljke so ji z zanimanjem prisluhnile, saj so njena predavanja zelo zanimiva, življenjska in razumljiva.

Lea Babič