K sodelovanju na natečaju so vabljene polnoletne ženske osebe, ki so slovenske državljanke,  stare med 18 in 28 let s stalnim ali začasnim prebivališčem na področju Bizeljskega, ter imajo znanje o bizeljskih vinih, ter Bizeljskem vinogradništvu.

Prijava mora vsebovati:  ime, priimek, rojstne podatke, naslov, državljanstvo, poklic, kratek življenjepis in fotografijo.

Organizator bo zbiral prijave do vključno 03.11.2014. Prijave se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele do tega datuma na naslov Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, ali če bodo poslane s priporočeno pošto in bo naveden datum oddaje pošte najkasneje 03.11.2014,  ali pa na elektronski naslov bizeljski.vinogradniki@gmail.com.

Po zbranih prijavah bo organizator opravil v skladu s 7. členom Pravilnika izbor Vinske kraljice Bizeljskega, razglasitev in imenovanje pa bo opravljeno dne 15.11.2014 ob 20.00 uri ob prireditvi izbor vinske kraljice in Martinovanje na Bizeljskem.

 Vljudno vabljene.

 

Društvo vinogradnikov Bizeljsko