Isteničeve, znane pridelovalce penin v Stari vasi na Bizeljskem, je 23. januarja letos obiskal rdeči petelin. Samovžig traktorja je zanetil požar poslopja, katerega zgornji del je bil namenjen turizmu. Poleg traktorja je bilo uničene je tudi veliko druge opreme in reprodukcijskega materiala ter vseh osem apartmajev in celotna streha. Isteničevi niso klonili. Objekt so obnovili in mu namenili drug namen. Lahko bo to večnamenska dvorana ali skladišče njihovih penin.

Ob zaključku obnove so se spomnili vseh, ki so jim stali ob strani v tistih težkih trenutkih, ki jih nihče ne želi doživeti in tistih, ki so sodelovali pri obnovi ter jih povabili in pogostili v obnovljeni stavbi. Zadovoljni z obnovo grejo Isteničevi novim uspehom nasproti.

Lea Babič