Klet penin Istenič letos praznuje 50 letnico. Praznovanje jubileja so pričeli v krogu družine, zaposlenih in bizeljskih vinogradnikov enajstega maja ob enajstih in enajst minut z dvigom petdesetih steklenic penine iz vodnjaka pred vilo, kamor so jih potopili pred tremi leti.

V nagovoru zbranim je magister Janez Istenič opisal začetke proizvodnje penin po klasični metodi, s katero je pričel septembra 1968 v Stari vasi na Bizeljskem, Miha Istenič pa je ta dogodek primerjal z rojstvom otroka, ko v pričakovanju do zadnjega trenutka ne vemo kaj bomo dobili. Kako je zorenje v temni globini sto petdeset metrskega vodnjaka vplivalo na potopljeno penino pa bodo ljubitelji Isteničevih penin lahko poskusili septembra, ko bo praznovanje jubileja doseglo vrhunec. Dogodek so z ubranim petjem obogatili  učenci OŠ Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom, ki je napisal himno Isteničevih penin in je bila tokrat prvič slišana.

Lea Babič