Spoštovani,

ker sem osebni zdravnik vsaj 600 krajanom KS BIzeljsko, se čutim dolžnega opozarjati krajane na ev. goljufive poskuse, različnih samooklicanih “zdravstvenih strokovnjakov”.

Zadnji tovrstni poskus je bil s strani podjetja Igaso d.o.o., ki je v nabiralnike krajanov odposlalo vabilo na “preventivne preglede” po sistemu NLS. Po naključju sem imel možnost prebrati vabilo in z mirno vestjo lahko zagotovim, da gre za navadno goljufijo in načrtno zavajanje naših ljudi, domnevam, da s ciljem pridobivanja neupravičene materialne koristi.
Vse potrebne preventivne preglede in posvete imajo krajani zagotovljene iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tovrstno zavajanje ima lahko za posameznike resne zdravstvene posledice. Zato vljudno, prosim če lahko na vaši spletni strani ali v neposrednem kontaktu krajane opozorite na skrajnjo previdnost pri tovrstnih vabilih in obvestilih in možnost posveta v naši ambulanti glede ustreznosti le-teh.

Hvala za razumevanje in sodelovanje

Rade Iljaž, dr. med.