Na Bizeljskem so problematični ekološki otoki. V letu 2020-2021 se bo delal 2 letni proračun. Nekaj sredstev je namenjenih za projekte, katere so predlagali krajani oziroma občani.

 
Tudi sama sem predlagala projekt in sicer Ureditev ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko pod številko 9.

Prosim, da v primeru da ste za ta projekt, izpolnite glasovnico, jo podpišite, lahko poskenirate in mi jo pošljete na mail matejabizeljsko@gmail.com ali pa prinesete do petka, 25.10.2019, do 12. ure na KS Bizeljsko.
 
Skupaj nam lahko uspe. Vsak lahko glasuje samo enkrat, tako da prosim, da delite to objavo, da doseže čim več krajanov.
 
Mateja Kmetič
Predsednica Krajevne skupnosti Bizeljsko