V tekmovalnem delu razredne stopnje je med 10 popevkami največ src občinstva prejela mlad

a pevka Aida Perko s pesmijo The winner takes it all. Seveda so bili tudi drugi nastopajoči izjemni,

a na vseh tekmovanjih glasbenih in ostalih je tako da je nekdo vedno tisti najboljši med najboljšimi.

Kot pa je tudi povedala ravnateljica šole so pravzaprav zamgovalci vsi tisti, ki so zmogli dovolj

poguma in srčnosti nastopiti pred polno dvorano občinstva. Med starejšimi nastopajočimi pevkami

in pevci je največ glasov občinstvo podelilo pesmi Poslovni oglas, ki jo je prepričljivo zapel

Marko Zagmajster, ki se s tem nastopom tudi poslavlja od tekmovanja, saj letos zaključuje

osnovno šolo. V revijalnem delu so dali možnost tudi mladim pevcem, ki bodo smeri in potek

glasbenih festivalov na Bizeljske šele krojili v prihodnjih letih. Kot kaže je interes nastopiti na

odru na šoli velik, strokovno delo učitelja in pedagoga Vilka Ureka se kaže tudi skozi vse te

številne festivale in ostale odmevnejše glasbene prireditve v sklopu OŠ Bizeljsko.

Glasbeni večer je bil za vse res nepozaben. Za nekaj fotografskih vtisov sta poskrbela

Lea Babič in Branko Brečko, krajši videozapis pa bo tudi kmalu.

 

 

 

IMG 2649