Osnovna šola Bizeljsko vsako leto pripravi festival zdravja, ki se ga poleg učencev in učiteljev udeležijo številni krajani.

Letos, ko nam življenje kroji epidemija Covid-19, se festivalu niso odpovedali, ampak ga domiselno organizirali doma. Učenci so dobili naloge, jih pridno izpolnili in poslali rezultate svojim učiteljicam. Izbrane so predstavili v priloženem videu.

Tadea Vahčič