Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine imajo naslov Sto let v dobro dediščine in kot je pojasnila Vesna Zakonjšek s Kozjanskega parka, so izbrali temo Poklon Mariji Sušnik in Vladu Balonu. Predsednica Turističnega društva Bizeljsko Vesna Kunej je dejala, da je domačinka Marija Sušnik poznavalka kulturne in naravne dediščine na Bizeljskem ter že vrsto desetletij zbirateljica. Njen zgled je bogatil sokrajane Bizeljskega, da so cenili in vse bolj spoštujejo svojo dediščino. Tako je Vlado Balon v okviru Turističnega društva Bizeljsko, Sekcije za ohranitev naravne in kulturne dediščine Bizeljskega, poskrbel za popis dediščine in postavil stalno razstavo z naslovom Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega, ki je na ogled na hribčku pri cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem.

 

V društvu soorganizirali likovno kolonijo na temo predmeti etnografske zbirke, že konec avgusta so izvedli dan odprtih vrat v Sušnikovi etnografski zbirki in k ustvarjanju povabili prijatelje društva in krajane. Na otvoritvi razstave na Etnografski zbirki Marije Sušnik, so svoja dela predstavili člani Društva likovnikov Brežice in nekaj krajanov, tudi mladih. Razstavljajo Jože Šterk, Anton Zorko, Vladka Sumrak, Kristina Bevc, Saja Panjan Kovačič, Nataša Šekoranja, Helena Lipej, Vesna Zakonjšek, Izidor Žmavc s hčerkama Karlo in Nežo in Jan Jeler.
Zbrane ustvarjalce in obiskovalce sta nagovorili Vesna Kunej in Vesna Zakonjšek, pozdravil pa tudi izvršni član Turistične zveze Slovenije Tone Jesenko, ki je prenesel pozdrave in čestitke Zveze za prizadevanja društva ob dnevih evropske kulturne dediščine. Prizadevanje društva je v imenu Občinske turistične zveze izrekel tudi Franc Vranetič. Otvoritev je na citrah lepšala Blanka Stermecki.
Dela so po otvoritvi prenesena na ogled v razstavno sobo v Krajevni skupnosti Bizeljsko.

S. Vahtarić
Foto: L. Babič, B. Brečko

 

Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine Že 8. Dnevi evropske kulturne dediščine