Kontrolna vzorca pitne vode, odvzeta 25. 7. 2016, sta bila ponovno kontaminirana z intestinalnimi enterokoki in koliformnimi bakterijami, zato je treba izvesti dezinfekcijo pitne vode na celotnem vodovodnem omrežju Bizeljsko. Po izvedeni dezinfekciji bodo ponovno odvzeti kontrolni vzorci na vzorčnih mestih, kjer so bili ob zadnjem vzorčenju neskladni – če prisotnost intestinalnih enterokokov ne bo ugotovljena, bo ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode nemudoma preklican.

Dezinfekcija vodovodnega omrežja se bo izvajala z doziranjem klora v pitno vodos pomočjo avtomatskega klorinatorja. Vsebnost prostega klora bo nenehno kontrolirana na več mestih na omrežju, pri čemer bo dosežena potrebna ciljna vrednost 0,20–0,25 mg/l prostega klora. Gre za začasno dezinfekcijo pitne vode, ki se preneha izvajati po doseženi ciljni vrednosti prostega klora in potrjeni zdravstveni ustreznosti pitne vode. Stalna dezinfekcija bi bila potrebna le v primeru nenehnega ponavljanja zdravstveno neustreznih vzorcev pitne vode.

Poudariti je treba, da se tudi na drugih vodovodnih sistemih, z izjemo brežiškega, pitna voda ves čas dezinficira na enak način, voda pa je kljub prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna in varna za uživanje.

Začetek dezinfekcije bo v ponedeljek, 1.8.2016, trajala bo predvidoma 2 (dva) dni oziroma do dosežene ciljne vrednosti prostega klora v celotnem vodovodnem sistemu Bizeljsko.

Lepo pozdravljeni in hvala za razumevanje.

Komunala Brežice, d.o.o.

Enota oskrbe s pitno vodo