Dr. Rade IljašObčina Brežice zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe tudi v ambulantah izven Zdravstvenega doma Brežice. Ena od teh je ambulanta na Bizeljskem, kar omogoča lažjo in hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem tega območja. Delo v ambulanti splošne medicine je na Bizeljskem vrsto let kot koncesionar opravljal dr. Miodrag Mitić, ki pa se je z začetkom septembra upokojil.  Z upokojitvijo se je izpostavilo vprašanje ohranjanja te oddaljene ambulante. Problematika državnega nivoja, ki  se sooča z izrazitim pomanjkanjem zdravnikov, se odraža tudi v naši občini. Ravno tako pa se pri delovanju podeželskih ambulant, zaradi dodatnih stroškov in nižjega števila vpisanih pacientov, izpostavlja vprašanje njihove rentabilnosti.

Občina Brežice je vztrajala pri cilju, da se tudi v prihodnje zagotovi redno delo ambulante. Tako je po napovedi upokojitve uspešno dogovorila prenos dela z Medicino Iljaž d.o.o. in dr. Iljažem kot nosilcem koncesije. Ta s 1. 9. 2016 prevzema delo v ambulanti Bizeljsko. Tako se lahko pacienti dr. Mitića že ob prvem naslednjem obisku ambulante na Bizeljskem odločijo za izbiro dr. Iljaža za novega osebnega zdravnika.

Ambulanta dr. Iljaža bo delovala v novem ambulantnem času, in sicer po sledečem urniku:

DAN: URA:
Ponedeljek od 14.30 do 18.00 ure
Sreda od 14.00 do 17.30 ure
Četrtek od 8.30 do 12.00 ure

Občina Brežice se zaveda, da je za nadaljnjo ohranitev ambulante poleg dobrega dela ambulante pomemben tudi čedalje bolj nujen vložek v obnovo objekta Zdravstvenega doma na Bizeljskem. Verjamemo, da bo obnova stavbe bizeljskega zdravstvenega doma ena od prihodnjih skupnih investicijskih prednosti krajanov in občine.

Vir: Občina Brežice