Namen Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne dediščine in javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope; spodbujati k reakciji na socialne, politične in ekonomske izzive. DEKD predstavljajo najbolj prepoznavno akcijo pod okriljem Sveta Evrope in Evropske Unije na področju kulture, saj sodeluje 50 držav, 6.000 mest, 30.000 kulturnih spomenikov, obišče jih več kot 20 milijonov obiskovalcev.

Vključuje se tudi osnovna šola Bizeljsko, kjer so tretjega oktobra izvedli delavnice za predšolske in šolske otroke ter njihove starše, na katerih so izdelovali vodnjake, plavajoče račke, žabice, splave, risali mavrice, poslikali dežnike, pekli razne dobrote v obliki vodnih živali … Še vreme se je vključilo z dežjem. Učenci so že pred tem raziskovali z vodo povezane mite, legende, reke in šege ter spoznavali ljudske plese in pesmi. Zbirali so stare predmete povezane z vodo ter likovno ustvarjali. Vse so na koncu predstavili v kulturnem programu in priložnostni razstavi.

Lea Babič