Osmi marec je mednarodni dan žena v spomin na začetke boja za pravice in enakopravnost žensk. Na podeželju se ženske združujemo v društva in v naši občini Društvo kmetic Brežice deluje že več kot 40 let. Društvo združuje aktive, ki delujejo po vaseh. Aktiv kmetic Bizeljsko šteje osemintrideset članic, ki se rade družimo in se srečujemo enkrat mesečno.

Ob letošnjem dnevu žena smo se zbrale v gostilni Kocjan na rednem letnem zboru. Po sprejemu dnevnega reda in izvolitvi delovnega predsedstva, je predsednica Slavica Antolovič prebrala poročilo o delu v minulem letu. Poročilo je bilo zelo obsežno, saj sodelujemo pri skoraj vseh dogodkih v kraju, marsikaj pa tudi same organiziramo. Podoben je tudi plan dela za to leto, ki pa ni popoln , saj se hitro odzovemo vsakemu vabilu za sodelovanje pri raznih pogostitvah. Rade se udeležujemo ekskurzij in izobraževanj kolikor nam čas dopušča. Blagajničarka Marjetka Slatner je podala finančno poročilo, zapisničarka Marinka Bruderman, ki je štiri leta neumorno beležila vsa dogajanja pa je zaprosila za razrešitev. V prihodnje jo bosta nadomestili Barbara Brglez Beričnik in Mihaela Balon. Največkrat omenjeni imeni sta bili Francka in Pepca. Nadeli sta si ju naši članici Erna in Vesna, ki na humoren način popestrita dogodke v  društvih. V dobrem letu delovanja sta nastopili že šestnajst krat.

Predsednica se vedno zahvali najbolj delavnim članicam z rožico. Tokrat jo je prejela tudi sama z željo, da ostane tako vestna in marljiva predsednica. V nadaljevanju večera smo si po odlični večerji praznovanje polepšale s pesmijo ob harmoniki Slavka Mihelina.

Dan žena pa je priložnost, da opozorimo nase, na svoje delo in težave, ki spremljajo ženske na podeželju. Kljub zapisani enakopravnosti se še vedno dogaja, da se ženska na kmetiji odpove službi, svojemu zaslužku in skrbi za otroke, dom, kmetijo, ostarele in bolne starše. Še posebej na manjših kmetijah gre ves dohodek za posodobitev kmetije, nakup strojev , zdaj tega, zdaj onega priključka, za pokojninsko zavarovanje pa zmanjka denarja. Leta hitro minevajo in ko sama ostari in zboli, je nemočna, brez svojega dohodka odvisna od drugih in v breme. Dvesto trideset evrov pokojnine za štirideset let delovne dobe pa tudi ni ravno spodbudno.

Lea Babič