V OKVIRU DNEVA ODPRTIH VRAT VAS VABIMO NA PREDAVANJE

V MESTNO HIŠO BREŽICE, OB 17. URI NA TEMO:

 

  • Razvoj Skupnostne psihiatrične obravnave in Centra za duševno zdravje v Posavju: Vladimira Tomšič, DMS, univ. dipl. org., direktorica ZD Sevnica
  • Duševno zdravje in duševna bolezen ter primeri iz prakse:

prof. dr. Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psih. (ambulantni del Centra za duševno zdravje odraslih) in prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psih. (Skupnostna psihiatrična obravnava)

  • Krepitev duševnega zdravja: Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ OE Celje
  • vprašanja publike in diskusija, možnost individualnega pogovora s člani tima Centra za duševno zdravje Posavje.

Program:

URA DEJAVNOST KRAJ IZVAJANJA IZVAJALEC
 

9.00  – 16.00

 

 

 

Predstavitev Centra za krepitev zdravja Brežice (stojnica):

–       meritve krvnega tlaka;

–       meritev krvnega sladkorja;

–       z gibanjem proti stresu.

 

ploščad pred Zdravstvenim domom Brežice

 

stopnišče v Zdravstvenem domu Brežice

 

Ljudmila KRAMAR,

dipl. m. s.

 

Martina PODGORŠEK,

dipl. m. s.

 

 

10.00  -13.00

 

Meritve gleženjskega indeksa

 

 

referenčna ambulanta I. nadstropje Zdravstvenega doma Brežice

 

Jožica ILJAŽ,

dipl. m. s. s specialnimi znanji

 

11.00  -13.00

 

 

Brezplačne meritve (potrebna KZZ):

–       odvzem krvi za določitev holesterola (potrebno je biti tešč);

–       osnovna analiza urina (presejalni test);

 

laboratorij Zdravstvenega doma Brežice

 

laboratorij