Društvo  slovensko – hrvaškega prijateljstva Sotla Sutla povezuje ljudi dobre volje z obeh strani Sotle. Srečujejo se enkrat letno izmenično na hrvaški in slovenski strani meje. Gostitelj srečanj na Bizeljskem je gostilna Šekoranja, kjer so se v sončnem majskem popoldnevu tokrat zbrali na občnem zboru. Ob tej priložnosti so gostitelju podarili potomko stare trte z Lenta.

Skrbnik najstarejše trte na svetu Stane Kocutar je predstavil nekaj zgodovinskih dejstev o tej trti in poudaril pomen obdelave s trto zasajene gričevnate pokrajine za ohranitev kulturne krajine. Hrvaški člani društva so dodali cepič sorte plavac mali in ju skupaj posadili na Šekoranjevem dvorišču, kjer bosta rasli v spomin na druženje prijateljev z obeh strani Sotle.

Lea Babič