udeleženci usposabljanja pa bodo po zaključenem usposabljanju in ekskurziji po vinskih kleteh, prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

 

Pričetni termini predavanj:
4.3.2013 ob 16.00 uri: Anton Pezdirc, inž. Kmet.
7.3.2013 ob 16.00 uri: dr. Julij Nemanič
8.3.2013 ob 16:00 uri: Anton Pezdirc, inž. kmet. in France Absec, uni.dipl.inž.kmet.

 

Vsebina predavanj in usposabljanj:
Novi pristopi v kletarstvu – predelava grozdja, uporaba enoloških sredstev, pridelava penin,
pridelava predikatov,ogled vinskih kleti – ekskurzija. V skladu s predpisi in zahtevami Ukrepa 111.(1). se zahteva vsaj 80 % udeležba na predavanjih.

 

Upravičenec do brezplačnega usposabljanja je:
– fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda)
– zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo – podjetje mora biti vpisano v RKG.
– zaposleni pri pravni osebi (v podjetju), ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje gozdarske ali živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD)

 

Omenjeno predavanje bomo izvedli v okviru Ukrepa 111(1). Predmet podpore v okviru Ukrepa 111 je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Usposabljanja so namenjena proizvajalcem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter lastnikom zasebnih gozdov.

 

Več informacij in prijave na tel- št 05 90 83 790 (Anja) ali e-naslov mestnahisa@gmail.com

 

Brezplačno usposabljanje z naslovom »PREDELAVA GROZDJA« Brezplačno usposabljanje z naslovom »PREDELAVA GROZDJA«