Kot lahko socialno strukturo prebivalcev spoznavamo skozi ostale stavbe, ki stojijo v prostoru, je ta evidentna tudi skozi vinske hrame in zidanice. Glina, les, preplet šibja in slama so gradiva, ki jih najdemo v tem subpanonskem prostoru. Novejši čas pa je dodal še opeko – opečnato ali betonsko, ki je prisotna tako v gradnji, še bolj pa kot kritina.”

Vinski hrami na Bizeljskem

Tako o vinskih hramih na Bizeljskem piše znana etnologinja Helena Rožman, ki nas s pomočjo slikovnega gradiva, avtorjev Leje Babič in Branka Brečka, zabeleženega na področju Bizeljskega, popelje skozi bogato kulturno dediščino zidanic in hramov.

Vzemite si čas in preglejte novo bogato vsebino Vinski hrami na Bizeljskem!

U. Dornik