svoje vozilo in stroške seveda kril sam.

Lahko se tudi vprašamo, kako ukrepati pri 50km/h in v zelo gosti megli, ki je tu še kako pogosta, ko se znajdemo pred gmoto kamenja in skal. Če se nam uspe izogniti oviram na cesti, moramo spet zelo paziti, da ne zgrmimo v prepad na drugi strani ceste. Z majhnim avtomobilom se mogoče izognemo oviri, kako pa se ji izogne šolski avtobus, ki vsako jutro pobira otroke?

Pravilo te ceste je verjetno, da med odhodom v službo poskrbimo še za prevoznost oz. prehodnost ceste. In to kljub vsemu, da vsako leto plačujemo cestni sklad, ki zgleda v tem primeru ne pozna svojega namena. Zelo verjetno je, da župan občine Brežice, g. Ivan Molan, s tem problemom ni seznanjen. Vprašati se moramo kaj torej počne predsednik krajevne skupnosti Bizeljsko, g. Franc Kelhar, da ne opazi vsakodnevnih problemov krajanov. Da je temu tako, priča tudi zapisnik zadnje seje sveta KS, v katerem ta problem sploh ni izpostavljen.

U. Dornik

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas

Bodice krajanov: Nevarna cesta skozi Bizeljsko vas