V prostorih TK Balon – Bela gorca na Bizeljskem je društvo kmetic že devetič organiziralo ocenjevanje in razstavo bizeljskega ajdovega kolača. Svoje izdelke, pristne bizeljske ajdove kolače, je prineslo 30 udeleženk, med njima tudi dva moška, ki so se tudi letos zelo potrudili, da so bili njihovi izdelki čim boljši.

Ocenjevalna komisija v sestavi Damjan Golob, Kristina Ogorevc Račič in Slavka Preskar ob pomoči nepogrešljive svetovalke za družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji Marije Levak ter Milene Vranetič in Andreje Pavlin, je imela tudi letos težko delo, saj je bilo veliko odličnih kolačev. Ker pa komisija stremi k čim višji kvaliteti, se je odločila za strožja merila in tako je podelila največ bronastih in srebrnih odličij ter štiri zlata, ki so jih dobile Milena Dušič, Renata Zagmajster, Lea Babič in prvič tudi predstavnik moškega dela, Izidor Babič.

Za kulturni in glasbeni del so poskrbeli učenci osnovne šole Bizeljsko z mentorjema Metko Kržan in Vilkom Urekom in Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec, Pišečka Mica ter Korado in harmonikar Lojze Ogorevc pa za zabavni program. Slednja sta predstavila tudi hvalnico bizeljskemu kolaču, ki je med prisotnimi požela velik aplavz in odobravanje.

Letos je bila ob prireditvi namenjena tudi velika pozornost slovenski kmetici leta LEI BABIČ, tudi vsakoletni udeleženki peke ajdovega kolača, ki ji je ta laskavi naslov podelila Zveza kmetic Slovenije na nedavni razglasitvi v Zagorju. Čestitali so ji domačini z Bizeljskega, kakor tudi prisotni visoki gostje. Ob županu Ivanu Molanu so se prireditve udeležili še poslanec v državnem zboru Igor Zorčič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič,vodja brežiške izpostave kmetijske svetovalne službe Milena Rožman, predsednica Občinske turistične zveze Branka Stergar, ravnateljica osnovne šole Bizeljsko Metka Kržan, ki so prireditvi in njej namenili veliko vzpodbudnih in lepih besed.

Kljub napeti situaciji ob begunski krizi, ki že kar nekaj časa hromi življenje v brežiški občini, se je prireditve udeležil tudi naš župan Ivan Molan, ki je tudi s to udeležbo pokazal, da mora občina živeti naprej in da podpira prireditve, ki so v ponos občini. V prisotnosti predsednice Društva kmetic in glavne organizatorke prireditve Zdravke Kampijut, predsednika ocenjevalne komisije Damjana Goloba, je podelil tudi vsa priznanja.

Prireditev je odlično popestrila tudi razstava Papirnat pušeljc in židan gvant, kjer je prikazala svoje papirnate pušeljce odlična mojstrica ročnih del in ljubiteljica rož Brigita Heberle Martini in jih popestrila s starimi fotografijami. O razstavi je spregovorila dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice in opisala čase, ko je veliko mladih deklet hodilo služit bogatašem, kjer so se veliko naučile in hkrati zaslužile denar za svojo poroko in bodoče življenje.

Požrtvovalne članice društva so gostom postregle bizeljski ajdov kolač, ki ga je bilo možno tudi kupiti. Prireditev je povezovala Doroteja Lipej, Olga Nadrah pa je spekla v piramido sestavljena tri pletena srca kakršna so se tu nekoč pekla in podarjala ob posebnih priložnostih.

Branko Brečko
Foto: Lea Babič in Branko Brečko