druženje ob okroglem jubileju mednarodnega dneva žena  povabila tudi ženske iz posavskih društev upokojencev, in sicer iz Brežic, Krškega in Sevnice.

Pod kozolcem pri Šekoranju se jih je zbralo okoli 70,  zanje je organizatorka  pripravili osebna voščila, šopke prvega spomladanskega cvetja in pa druženje s kosilom in zabavo. V nagovoru je Šemrovova poudarila, da so se ženske po svetu leta in leta borile za svoje pravice, spomnila se je pobudnice obeležitve praznika, Klare Zetkin, in poudarila, da so praznik prvič praznovale leta 1911 v Nemčiji, Švici, Franciji in Avstroogrski, pa tudi v Sloveniji 19. marca 1911 v Zagorju ob Savi in na Jesenicah.

S. Vahtarić

Bizeljske ženske medse povabile Posavke

Bizeljske ženske medse povabile Posavke

Bizeljske ženske medse povabile Posavke

Bizeljske ženske medse povabile Posavke