Pri društvu upokojencev Bizeljsko se ob okroglih obletnicah spomnijo svojih članov. Tokrat so se zbrali ob jubileju, osemdesetletnici  svojega dolgoletnega predsednika Roka Kržana. Rok Kržan je prišel na Bizeljsko kot učitelj, si tu ustvaril dom in družino ter bil dolgoletni ravnatelj osnovne šole Bizeljsko. Ob tem je vedno aktivno sodeloval pri ostalem dogajanju v kraju. Z aktivnostmi nadaljuje tudi po upokojitvi, saj je predsednik društva upokojencev in društva izgnancev Bizeljsko. Ob jubileju je prejel številne čestitke z željo, da bi še naprej tvorno deloval v dobrobit sokrajanov.

Lea Babič