»Sto let je doba, ki jo posameznik nikoli ali pa zelo redko preživi. Takšno obdobje pa lahko preživijo društva, v katerih se tradicija prenaša iz roda v rod«, so besede Branka Narata, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Stara vas, enega izmed treh bizeljskih gasilskih društev, ki jih je izrekel v zahvalo vsem sodelujočim ob praznovanju jubileja.

V nagovoru zbranim je orisal nastanek in razvoj društva od ustanovitve do današnjih dni, ko se klicu na pomoč odzovejo s sodobnim gasilskim vozilom, ki so ga pridobili pred petimi leti. » Danes so nekatere stvari popolnoma samoumevne – iz pipe priteče voda, prižgemo luč, da preženemo temo, ob nesreči prihitijo gasilci, zelo redko pa se še kdo vpraša, od kdaj je tako ter koliko truda, časa in vlaganj je potrebnega, da lahko uživamo dobrine današnjega časa. Delovanje gasilskega društva v tako malem kraju se zdi nekomu enostavno in samoumevno, vendar je zagotavljanje sodobne gasilske opreme, urejenega gasilnega doma in usposobljenih gasilcev zelo zahtevna naloga. Tako je bilo nekoč in tako je tudi danes,« je še dodal.

Jubilej so obeležili prvega maja. Na svečanosti so poleg predsednika društva Branka Narata spregovorili župan Ivan Molan, ki je slavljencem podelil plaketo občine Brežice, članica UO občinske gasilske zveze Vesna Kozole, ki jim je predala priznanje gasilske zveze ob 100-letnici, predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič ter predstavnika PGD Bizeljsko in Orešje. Slednji so slavljencem podarili kipec zavetnika gasilcev sv. Florjana, ki so ga na Florjanovo nedeljo prinesli v farno cerkev k blagoslovu. V kulturnem programu so nastopili Manca Mihelin, Maja Narat, Larisa Kos, ter Gregor in Robi Mihelin in Uroš Bizjak. Program je povezovala Doroteja Lipej.

Lea Babič
Foto: Goran Košelj